10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com

РАЗДЕЛ IV: НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ С НЕЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР

Обхваща:
- сметни и разходни норми за труд, материали, енергия и механизация /УСН/;
- трудови норми /ТНС/

Кн. № Заглавие >> Съдържание Цена Поръчка
1 УСН - кн.1 Земни работи 7.50 лв.
2 УСН - кн. 2 Високо строителство: заводско, културно-битово, жилищно и селскостопанско 12.80 лв.
6и7 УСН - кн. 6 Монтаж на силнотокови кабели
УСН - кн. 7 Общостроителни работи по кабелни линии
5.00 лв.
8 УСН - кн. 8 Монтаж на отоплителни, вентилационни, климатични инсталации, кухненски, хладилни, перални уредби 9.00 лв.
9 УСН - кн. 9 Тръбопроводи (външни, вътрешни, промишлени) и арматура 9.00 лв.
10 УСН - кн. 10 Топлинни и хладилни изолации 9.00 лв.
12 УСН - кн. 12 Монтаж на метални конструкции 5.50 лв.
16 УСН - кн. 16 Монтаж на сглобяеми стоманобетонови конструкции и бетонови елементи в сгради съоръжения 5.50 лв.
34 УСН - 34 Електрически инсталации в сгради 7.50 лв.
т13 ТНС - сборник 13 Ремонтни работи 12.80 лв.
Списъкът е актуализиран към 16.07.2021 г.