10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com

РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

- ПИПСМР за земни работи, строителни конструкции, защитни и изолационни покрития, за инсталации, довършителни работи, инженерни и технологични мрежи;
- нормативи по контрола и приемането на обектите;
- изисквания по безопасност на труда.

Кн. № Заглавие >> Съдържание Цена Поръчка
1 Правила за изпълнение и приемане на конструкции: бетонни, стоманобетонни, стоманени, зидани, дървени 9.30 лв.
4 Правилник за извършване и приемане на СМР. Пътища и улици 4.40 лв.
5 Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството 3.00 лв.
6 Правила за приемане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации (за обекти, чието проектиране е започнало преди 20.05.2006 г. ) 3.30 лв.
7 Правила за приемане на строително-метални (железарски) и тенекеджийски работи 1.20 лв.
8 НАРЕДБА № РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи 8.00 лв.
9 Външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване, канализация и топлоснабдяване. ПИПСМР 6.00 лв.
10 Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения. Указания за извършване и приемане на земни работи в свлачищни райони 6.60 лв.
13 Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи 4.00 лв.
14 Правила за приемане на подови настилки 2.50 лв.
15 Правилник за изпълнение на защитата от корозия на строителните конструкции и съоръжения. Правила за приемане на защитата от корозия на технологични тръбопроводи и съоръжения 5.00 лв.
19 Вътрешни водопроводни и канализационни инсталации - ПИПСМР - (за обекти, чието проектиране е започнало преди 29.09.2005 г. ) 3.30 лв.
20 ПИПСМР на технологични машини, съоръжения и тръбопроводи 5.00 лв.
21 Наредба № РД-07-02 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 3.50 лв.
Списъкът е актуализиран към 16.07.2021 г.