10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 3.00 лв.

Външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване, канализация и топлоснабдяване. ПИПСМР

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Раздел II
ЗЕМНИ РАБОТИ ... 1

Глава втора
ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел I
ОБЩИ УКАЗАНИЯ ... 5

Раздел II
ЧУГУНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ ... 10

Раздел III
АЗБЕСТОЦИМЕНТОВИ ТРЪБПРОВОДИ ... 11

Раздел IV
СТОМАНОБЕТОННИ И БЕТОННИ ТРЪБОПРОВОДИ ... 11

Раздел V
СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ ... 13

Раздел VI
ТРЪБОПРОВОДИ ОТ КЕРАМИЧНИ ТРЪБИ ... 13

Раздел VII
КОЛЕКТОРИ, ШАХТИ И КАМЕРИ ... 14

Глава трета
МОНТАЖ И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ТОПЛОСНЯБДЯВАНЕ

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 15

Раздел II
МОНТАЖ НА ТРЪБИТЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАВАРЪЧНИ РАБОТИ НА МРЕЖИ ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ ... 16

Раздел III
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАВАРЪЧНИ РАБОТИ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ ... 18

Раздел IV
КОНТРОЛ НА ЗАВАРЪЧНИТЕ РАБОТИ ... 19

Раздел V
ЗАЩИТА НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ ОТ КОРОЗИЯ* ... 23

Раздел VI
СТРОИТЕЛСТВО НА КАНАЛИ, КАМЕРИ И НИШИ НА ТОПЛОСНАБДИТЕЛНИ МРЕЖИ ... 25

Раздел VII
МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ ... 26

Глава четвърта
ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ ПРЕЗ ЕСТЕСТВЕНИ И ИЗКУСТВЕНИ ПРЕПЯТСТВИЯ

Раздел I
ОБЩИ УКАЗАНИЯ ... 29

Раздел II
ТРЪБОПРОВОДИ, ПОЛОЖЕНИ ПРЕЗ ВОДНИ ПРЕПЯТСТВИЯ (реки,язовири,езера и канали) ... 30

Раздел III
ТРЪБОПРОВОДИ, ПРОКАРВАНИ ПОД ЖП И ТРАМВАЙНИ ЛИНИИ, АВТОМАГИСТРАЛИ И ГРАДСКИ ПЪТИЩА ... 33

Глава пета
РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИ

Раздел I
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ... 35

Раздел II
ВОДОВЗЕМНИ ТРЪБНИ КЛАДЕНЦИ ... 36

Раздел III
РЕЗЕРВОАРИ ... 39

Раздел IV
ФИЛТРИ ... 41

Раздел V
ОХЛАДИТЕЛНИ (БРИЗГАЛНИ) БАСЕЙНИ ... 43

Глава шеста
НАПРАВА НА ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ И ТОПЛИННИ МРЕЖИ ПРИ ОСОБЕНИ ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ

Раздел I
В ПРОПАДЪЧНИ (ЛЬОСОВИ) почви ... 44

Раздел II
В СЕИЗМИЧНИ РАЙОНИ ... 46

Раздел III
В ПОДРАБОТВАНИ ПЛОЩИ (ПЛОЩИ В ГРАНИЦИТЕ НА РУДНИЧНИТЕ ПОЛЕТА) ... 47

Раздел IV
В БЛАТА ... 48

Глава седма
ИЗПИТВАНЕ НА ВЪНШНИ ТРЪБОПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И КАНАЛИЗАЦИЯТА

Раздел I
ИЗПИТВАНЕ НА НАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ ... 49

Раздел II
ИЗПИТВАНЕ НА БЕЗНАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ ... 59

Раздел III
ИЗПИТВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ... 62

Глава осма
ИЗПИТВАНЕ НА ТОПЛИННАТА МРЕЖА ... 66

Глава девета
ПРИЕМАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ... 71