10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 0.80 лв.

Правила за приемане на строително-метални (железарски) и тенекеджийски работи

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа (от чл. 1 до чл. 3 вкл.)
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора (от чл. 4 до чл. 10 вкл.)
ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МЕТАЛНИТЕ РАБОТИ ... 2

Глава трета (от чл. 11 до чл. 17 вкл.)
ПРИЕМАНЕ НА ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ ... 4

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 6