10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 2.00 лв.

Правила за приемане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации (за обекти, чието проектиране е започнало преди 20.05.2006 г. )

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа (от чл. 1 до чл. 6 вкл.)
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 1

Глава втора (от чл. 7 до чл. 10 вкл.)
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ ... 2

Глава трета (от чл. 11)
ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ... 4


ЧАСТ ВТОРА
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, ОТОПЛИТЕЛНИ КОТЕЛНИ, АБОНАТНИ И БОЙЛЕРНИ СТАНЦИИ

Глава четвърта (от чл. 12 до чл. 20 вкл.)
ЗАГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ... 5

Глава пета
МОНТАЖНИ РАБОТИ

Раздел I (от чл. 21 до чл. 23 вкл.)
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ... 6

Раздел II (от чл. 24 до чл. 34 вкл.)
ТРЪБНА МРЕЖА ... 7

Раздел III (от чл. 35 до чл. 43 вкл.)
АРМАТУРА И КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРИБОРИ ... 10

Раздел IV (от чл. 44 до чл. 55 вкл.)
ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ... 11

Раздел V (от чл. 56 до чл. 59 вкл.)
РАЗШИРИТЕЛНИ СЪДОВЕ, ВЪЗДУХОСБОРНИЦИ И ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛИ ... 13

Раздел VI (от чл. 60 до чл. 69 вкл.)
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ КОТЕЛНИ, АБОНАТНИ И БОЙЛЕРНИ СТАНЦИИ ... 14

Глава шеста (от чл. 70 до чл. 85 вкл.)
ИЗПИТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ... 15


ЧАСТ ТРЕТА
ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

Глава седма (от чл. 86 до чл. 91 вкл.)
ЗАГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ... 19

Глава осма
МОНТАЖНИ РАБОТИ

Раздел I (от чл. 92 до чл. 102 вкл.)
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ... 20

Раздел II (от чл. 103 до чл. 109 вкл.)
МЕТАЛНИ ВЪЗДУХОПРОВОДИ, НЕМЕТАЛНИ ВЪЗДУХОПРОВОДИ,
ВЪЗДУХОПРОВОДИ В СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ ... 22

Раздел III (от чл. 110 до чл. 129 вкл.)
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ... 23

Глава девета (от чл 130 до чл. 139 вкл.)
ИЗПИТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ... 26ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 27