10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 2.00 лв.

Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа (от чл. 1 до чл. 5 вкл.)
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1


Глава втора
МАТЕРИАЛИ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВАТА ИМ

Раздел I (от чл. 6 до чл. 10 вкл.)
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 3

Раздел II (от чл. 11 до чл. 13 вкл.)
КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВАТА НА МАТЕРИАЛИТЕ ... 4


Глава трета
ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ПАРОИЗОЛАЦИИ

Раздел I (от чл. 14 до чл. 26 вкл.)
ПРИЕМАНЕ НА ПОКРИТИЯ НА ПОКРИВИ ... 4

Раздел II (от чл. 27 до чл. 39 вкл.)
ПРИЕМАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ПАРОИЗОЛАЦИИ ОТ БИТУМНИ МАТЕРИАЛИ И КАУЧУКОВА МУШАМА "ГУМИЗОЛ" ... 7

Раздел III (от чл. 40 до чл. 47 вкл.)
ПРИЕМАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ПАРОИЗОЛАЦИИ ОТ ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ (ФОЛИО ОТ ПЛАСТИФИЦИРАН ПОЛИВИНИЛХЛОРИД. МУШАМИ НА БАЗА ПОЛИИЗОБУТИЛЕН И ДР.) ... 11

Раздел IV (от чл. 48 до чл. 49 вкл.)
ИЗМЕРВАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ПАРОИЗОЛАЦИИ ... 12


Глава четвърта
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ

Раздел I (от чл. 50 до чл. 59 вкл.)
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 12

Раздел II (от чл. 60 до чл. 75 вкл.)
ПРИЕМАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ РАБОТИ ... 14


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 16