10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 4.00 лв.

Правилник за извършване и приемане на СМР. Пътища и улици

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Общи указания (от чл. 1 до чл.5 вкл.) ... 1

2. Легло на настилката (от чл. 6 до чл. 12 вкл.) ... 2

3. Подосновен пласт (от чл. 13 до чл. 18 вкл.) ... 4

4. Бордюри на водещи ивици (от чл. 19 до чл.24 вкл.) ... 5

5. Тротоари

Тротоари с тротоарни плочи (от чл. 25 до чл.29 вкл.) ... 6

Тротоари с асфалтобетонно покритие (от чл. 30 до чл.34 вкл.) ... 6


ОСНОВИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ

6. Основа от ломен камък (основен калдъръм) (от чл. 35 до чл.38 вкл.) ... 7

7. Основи от баластра (от чл. 39 до чл. 43 вкл.) ... 8

8. Основа от заклинен трошен камък или металургична шлака (от чл. 44 до чл.56 вкл.) ... 9

9. Основа от трошен камък или шлака с подбрана зърнометрия (минералбетон) (от чл. 57 до чл. 62 вкл.) ... 11

10. Основа от битумоминерални смеси (от чл. 63 до чл. 66 вкл.) ... 12

11. Основа от баластра, стабилизирана с цимент (циментобаластра) (от чл. 67 до чл. 77 вкл.) ... 13

12. Основа от почва, стабилизарана с цимент (циментопочва) (от чл. 78 до чл.84 вкл.) ... 16

13. Основа от баластра, стабилизирана с течен битум (битумобаластра)(от чл. 85 до чл. 93 вкл.) ... 17

14. Приемане на основи на пътни и улични настилки (от чл. 94 до чл. 99 вкл.) ... 19


ПОКРИТИЯ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ

15.Паважно покритие (от чл. 100 до чл.107 вкл.) ... 22

Покрития с органични свързващи вещества

16. Повърхностни обработки (от чл. 108 до чл.111 вкл.) ... 23

17. Пропитка (от чл. 112 до чл. 115 вкл.) ... 25

18. Асфалтобетонно покритие (от чл. 116 до чл. 127 вкл.) ... 26

19. Грапави асфалнови покрития (от чл. 128 до чл. 138 вкл.) ... 31

20. Цименобетонни покрития (от чл. 139 до чл.164 вкл.) ... 34

21. Приемане на завършените покрития (от чл. 165 до чл. 168 вкл.) ... 38

Приложение № 1: Списък на инструкциите за извършване и приемане на пътно-строителните работи, които се отменят от раздел "Пътища и улици" на ПИПСМР ... 40