10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 3.80 лв.

ПИПСМР на технологични машини, съоръжения и тръбопроводи

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1


Глава втора
ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ... 2

Раздел I
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 2

Раздел II
ДОСТАВКА, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТРЪБОПРОВОДИ ЗА МОНТАЖ ... 4

Раздел III
ПРИЕМАНЕ НА СГРАДИТЕ И ФУНДАМЕНТИТЕ ЗА МОНТАЖ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТРЪБОПРОВОДИ ... 5


Глава трета
МОНТАЖНИ РАБОТИ ... 7

Раздел I
СГЛОБЯВАНЕ, НИВЕЛИРАНЕ И ПОДЛИВКА НА ТЕХНОЛОГИЧНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ... 7

Раздел II
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И МОНТАЖ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ТРЪБОПРОВОДИ ... 9

Раздел III
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ ЗА НАЛЯГАНЕ ДО 10 МРа ... 11

Раздел IV
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСКВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ (от 10 МРа до 100 МРа) ... 20

Раздел V
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ТРЪБОПРОВОДИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И СПЛАВИ ... 23

Раздел VI
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ВЪТРЕШНО ПОКРИТИЕ ОТ ПЛАСТМАСА, ЕМАЙЛ, СТЪКЛО И ГУМА ... 24

Раздел VII
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДИ ... 25

Раздел VIII
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ СТЪКЛЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ ... 28

Раздел IX
МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЗИМНИ УСЛОВИЯ ... 29

Раздел Х
МОНТАЖНИ РАБОТИ В ДЕЙСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ... 30


Глава четвърта
ИЗПИТВАНИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ТРЪБОПРОВОДИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ... 30

Раздел I
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 30

Раздел II
ХИДРАВЛИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ ... 32

Раздел III
ПНЕВМАТИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ ... 33ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. КАТЕГОРИИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ТРЪБОПРОВОДИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТРАНСПОРТИРАНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ТЕМПЕРАТУРАТА И РАБОТНОТО ИМ НАЛЯГАНЕ ... 36

2. Декларация и ПРЕПИС ОТ КВАЛИФИКАЦИОННА КНИЖКА ... 37

3. АКТ за заваряване на пробни съединения ... 38

4. ЗАПОВЕД за определяне клейма на заварчиците при изпълнението на ... 39

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ... 39

6. ДНЕВНИК ЗА ТЕРМООБРАБОТКА ... 40

7. АКТ за проверка чрез външен оглед и измерване на заварени съединения ... 41

8. ТЕХНИЧЕСКИ ПРОТОКОЛ ... 42

9. ПРОТОКОЛ за РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕХАНИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ... 44

10. АКТ за измерване твърдост на заварени съединения ... 45

11. лист 1: ДНЕВНИК на изпълнените и контролирани заварени съединения ... 46

11. лист 2: Заваръчен формуляр ... 47

12. АКТ за проверка правилното монтиране на технологични машини и съоръжения върху фундамента ... 48

13. АКТ за изпитване на технологични тръбопроводи на якост н плътност ... 49