10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 3.50 лв.

Правилник за изпълнение на защитата от корозия на строителните конструкции и съоръжения. Правила за приемане на защитата от корозия на технологични тръбопроводи и съоръжения

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЩИТАТА ОТ КОРОЗИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ... 1

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

2. ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА ... 7

3. ЛАКОВО-БОЯДЖИЙСКИ ПОКРИТИЯ ... 15

4. КИТОВЕ, ШПАКЛОВКИ И САМОРАЗЛИВНИ ПОКРИТИЯ ... 18

5. ЛИСТОВИ ПОКРИТИЯ ... 20

6. ГУМЕНИ ПОКРИТИЯ ... 23

7. МЕТАЛНИ ПОКРИТИЯ ... 25

8. ОБЛИЦОВЪЧНИ И ФУТЕРОВЪЧНИ ПОКРИТИЯ ... 27

9. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ ... 30

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 32


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЩИТНИТЕ ПОКРИТИЯ ... 33

2. ДНЕВНИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТИТЕ ПО ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА ... 40

3. АКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АНТИКОРОЗИОННОТО ПОКРИТИЕ ... 41ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЩИТАТА ОТ КОРОЗИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ТРЪБОПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ... 42

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 42

Раздел II
МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ... 42

Раздел III
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ ЗАЩИТАТА ОТ КОРОЗИЯ НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ ... 43

Раздел IV
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАЩИТАТА ОТ КОРОЗИЯ ... 44

Раздел V
КОНТРОЛ НА РАБОТИТЕ ПО ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ ... 46

Раздел VI
ПРИЕМАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА РАБОТИТЕ ПО ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ ... 47

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 47

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. СПИСЪК на действащите нормативни документи ... 48

2. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ, МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ И ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ ... 51