10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 1.50 лв.

Правила за приемане на подови настилки

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ И ИЗДЕЛИЯТА ... 1

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДОВИТЕ НАСТИЛКИ ... 3

КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДОВИТЕ НАСТИЛКИ ... 5

ПРИЕМАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ ПОДОВИ НАСТИЛКИ ... 15

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 18

ТЕХНИЧЕСКИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ... 19