10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 2.50 лв.

Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи

СЪДЪРЖАНИЕ:

Част първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1


Част втора
МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ

Глава първа
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 3

Глава втора
ОСНОВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ... 4

Глава трета
РАЗТВОРИ ЗА МАЗИЛКИ ... 6

Глава четвърта
ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ... 8

Глава пета
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАЗИЛКИТЕ ... 10

Глава шеста
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАЗИЛКИ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ ... 13

Глава седма
ПРИЕМАНЕ НА МАЗИЛКИТЕ И ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ ... 14

Глава осма
ИЗМЕРВАНЕ И ПРЕСМЯТАНЕ НА МАЗИЛКИ ... 16


Част трета
ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ

Глава първа
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 17

Глава втора
МАТЕРИАЛИ ... 19

Глава трета
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ ... 20

Раздел I
Облицовки от керамични плочки ... 20

Раздел II
Облицовки от дребноразмерни (мозаечни) плочки ... 21

Раздел III
Облицовки от естествени каменни плочи ... 22

Раздел IV
Допустими отклонения за вътрешните облицовки ... 22

Глава четвърта
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ ... 23

Раздел I
Облицовки от залепени средно и дребноразмерни изкуствени плочки (керамични, стъклени и др.) ... 23

Раздел II
Облицовки от плочки от бетон или от естествен камък ... 24

Раздел III
Взидани облицовки ... 25

Раздел IV
Допуски при външните облицовки ... 26

Глава пета
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛИЦОВКИ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ ... 27

Глава шеста
ПРИЕМАНЕ НА ОБЛИЦОВКИТЕ ... 27

Глава седма
ИЗМЕРВАНЕ И ПРЕСМЯТАНЕ НА ОБЛИЦОВКИТЕ ... 28


Част четвърта
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

Глава първа
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 29

Глава втора
МАТЕРИАЛИ ... 29

Глава трета
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ ЗА БОЯДИСВАНЕ ... 30

Глава четвърта
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БОЯДЖИЙСКИТЕ РАБОТИ ... 30

Глава пета
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БОЯДЖИЙСКИТЕ РАБОТИ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ ... 30

Глава шеста
ПРИЕМАНЕ НА БОЯДЖИЙСКИТЕ РАБОТИ ... 31

Глава седма
ИЗМЕРВАНЕ И ПРЕСМЯТАНЕ НА БОЯДЖИЙСКИТЕ РАБОТИ ... 32


Част пета
ТАПЕТНИ РАБОТИ

Глава първа
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 35

Глава втора
МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ... 35

Глава трета
ПОДГОТОВКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ... 36

Глава четвърта
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТАПЕТНИТЕ РАБОТИ ... 36

Глава пета
ПРИЕМАНЕ НА ТАПЕТНИТЕ РАБОТИ ... 37

Глава шеста
ИЗМЕРВАНЕ И ПРЕСМЯТАНЕ НА ТАПЕТНИТЕ РАБОТИ ... 37


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 38