10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 6.00 лв.

Търговски магазини. Заведения за обществено хранене. Норми за проектиране

СЪДЪРЖАНИЕ:

НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИ МАГАЗИНИ

I. ОБЩИ И ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА ... 1

Показатели и норми за оразмеряване на търговската мрежа ... 2

II. УСТРОЙСТВО НА МАГАЗИНИТЕ ... 9

Видове магазини ... 9

Видове помещения в магазините, връзки, комуникации, инсталации и съоръжения ... 11

Търговски помещения ... 12

Витрини и фасади ... 15

Складово-оперативни помещения ... 16

Хладилни площи ... 17

Помощни помещения ... 21

Административно-битови помещения ... 21

Технически помещения ... 24

Асансьори и товарни съоръжения ... 24

III. ОСВЕТЛЕНИЕ НА МАГАЗИНИТЕ ... 25

IV. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ НА МАГАЗИНИТЕ ... 28

V. НОРМИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛОЩИТЕ И УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ МАГАЗИНИ

69. Магазини за хляб и хлебни изделия ... 29

70. Магазини за месо и месни произведения ... 29

71. Магазини за риба, птици и карантия. ... 30

72. Магазини за мляко и млечни произведения ... 31

73. Магазини за бакалски стоки ... 32

74. Комбинирани магазини за хранителни стоки ... 32

75. Магазини за плодове и зеленчуци ... 34

76. Магазини за напитки, захарни изделия и др. ... 35

77. Магазини за готово облекло, фотоматериали и апарати, бои и химикали. ... 35

78. Магазини за тъкани, трикотаж, галантерия, пасмантерия, кинкалерия, бижутерия, книжарници. ... 37

79. Магазини за домашни потреби, обувки, спортни стоки, електрически материали, електродомакински уреди, радиоапарати и телевизори, музикални инструменти, железария (едра и дребна), играчки и др. ... 38

80. Магазини за мебели, дюшеци, юргани и др. ... 39

81. Общи забележки ... 40


НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 42

II. РЕСТОРАНТИ ... 55

III. ГОСТИЛНИЦИ ... 60

IV. ЗАКУСВАЛНИ ... 61

V. ШКЕМБЕДЖИЙНИЦИ ... 64

VI. КЕБАПЧИЙНИЦИ (БИРА И СКАРА) ... 66

VII. СТОЛОВЕ ... 67

VIII. БИРАРИИ ... 70

IX. ПИВНИЦИ ... 71

Х. АПЕРИТИВИ ... 73

XI. ОБЩЕСТВЕНИ КУХНИ ... 74

XII. СЛАДКАРНИЦИ ... 76

XIII. КАФЕ-СЛАДКАРНИЦИ ... 77

XIV. КАФЕНЕТА ... 79

XV. БЮФЕТИ И ПАВИЛИОНИ ... 80