10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 5.50 лв.

Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Общи положения ... 3


2. Домове за битови услуги, ателиета, работилници, приемателни пунктове ... 5

Обемно-планировъчни и конструктивни решения ... 5

Водоснабдяване и канализация ... 18

Топлоснабдяване, отопление и вентилация ... 19

Електроснабдяване и електротехническо обзавеждане ... 21


3. Обществени хигиенни бани ... 22

Обемно-планировъчни, конструктивни и функционални изисквания ... 22

Водоснабдяване и канализация ... 36

Топлоснабдяване , отопление и вентилация ... 39

Електроснабдяване и електротехническо обзавеждане ... 44


4. Перални ... 45

Обемно-планировъчни и конструктивни решения ... 45

Водоснабдяване и канализация ... 51

Топлоснабдяване , отопление и вентилация ... 54

Електроснабдяване и електротехническо обзавеждане ... 59


5. Център за медицинска козметика и дом за красота ... 61

Обемно-планировъчни работи и конструктивни решения ... 61

Водоснабдяване и канализация ... 66

Топло снабдяване, отопление и вентилация ... 67

Електроснабдяване и електротехническо обзавеждане ... 67


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Примерен списък на предприятията за битови услуги на населението за масово строителство (домове за битови услуги, ателиета, работилници, приемателни пунктове) ... 68

2. Работна площ на 1 работно място в комплексните предприятия за битови услуги ... 71

3. Списък на професиите и групите производствени процеси ... 71

4. Разход на пара за производствено оборудване на пералните ... 73

5. Топлоотделяне и влагоотделяне в помещенията от производственото оборудване на пералните ... 74

6. Примерен списък на предприятията за битови услуги на населението (заводи, фабрики, цехове, комплексни производствени цехове) ... 76

7. Списък на нормативно-технически документи, които се заменят ... 77