10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 4.00 лв.

Наредба № РД-02-20-10 за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел І
Общи положения ... 1

Раздел ІІ
Класификация и видове средства за ограничаване на скоростта на движение. Технически изисквания ... 3

Раздел ІІІ
Отговорности и задължения. Контрол ... 9

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 10

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 ... 11

2. Приложение № 2:

СХЕМА 1А : ИЗПЪКНАЛИ ИЗКУСТВЕНИ НАПРЕЧНИ НЕРАВНОСТИ С КРЪГЪЛ ПРОФИЛ ... 14

СХЕМА 1Б : ИЗПЪКНАЛИ ИЗКУСТВЕНИ НАПРЕЧНИ НЕРАВНОСТИ С ТРАПЕЦОВИДНО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ НАДЛЪЖЕН НАКЛОН ДО 5 % ... 15

СХЕМА 1В : ИЗПЪКНАЛИ ИЗКУСТВЕНИ НАПРЕЧНИ НЕРАВНОСТИ С ТРАПЕЦОВИДНО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ НАДЛЪЖЕН НАКЛОН ОТ 5 ДО 10 % ... 16

СХЕМА 2 : ПОВДИГНАТО КРЪСТОВИЩЕ ... 17

СХЕМА 3 : ПОВДИГНАТА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА ... 18

СХЕМА 4 : НАПРЕЧНИ ОПТИЧНИ МАРКИРОВКИ ... 19

СХЕМА 5 : НАПРЕЧНИ ШУМНИ МАРКИРОВКИ ... 20

СХЕМА 6 : КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ... 21

СХЕМА 7 : ИЗНЕСЕНИ ТРОТОАРИ ... 22

СХЕМА 8 : СТЕСНЕНИЕ НА ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РАДИУСА НА БОРДЮРНИТЕ КРИВИ ... 23

СХЕМА 9 : СТЕСНЕНИЯОСТРОВ В ОСТА НА ПЪТЯ ... 24

3. Приложение № 3:

Таблица 1: Разстояние между линиите на напречните оптични маркировки за намаляване на скоростта от 90 на 40 km/h ... 25

Таблица 2: Параметри за изчисляване на разстоянието между линиите на напречните оптични маркировки за сигнализиране на кръстовище на разнозначни пътища ... 27

Таблица 3а: Параметри за изчисляване на разстоянието между линиите на напречните оптични маркировки за сигнализиране на криви с малък радиус ... 27

Таблица 3б ... 28

Таблица 3бв ... 28

4. Приложение № 4:

Кръгови кръстовища – препоръчителни проектни елементи ... 29