10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 3.00 лв.

Норми и правила за проектиране на колектори за инженерни проводи и съоръжения в населени места

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Общи положения ... 1

2. Колектори в нови жилищни и промишлени райони ... 3

3. Колектори в съществуващи жилищни и промишлени райони ... 3

4. Трасиране на колекторите и разполагането им под терен ... 3

5. Ограничителни параметри за полагане на снабдителни проводи в колекторите ... 8

6. Напречно сечение на колекторите ... 8

7. Полагане на снабдителните проводи в колекторите ... 13

7.1. Общи указания ... 13

7.2. Водопроводи ... 14

7.2.1. Разположение и закрепване ... 14

7.2.2. Материали ... 14

7.2.3. Връзки и арматури ... 15

7.3. Тръбопроводи за пара или гореща вода ... 15

7.3.1. Разположение и закрепване ... 15

7.3.2. Материали ... 15

7.3.3. Връзки и арматури ... 16

7.4. Силови кабели ... 16

7.4.1. Разположение и закрепване ... 16

7.4.2. Видове кабели и материали ... 17

7.4.3. Връзки ... 18

7.5. Съобщителни кабели ... 19

7.5.1. Разположение и закрепване ... 19

7.5.2. Видове кабели и материали ... 19

7.5.3. Връзки ... 19

7.6. Канали за отпадъчни води ... 20

7.6.1. Полагане и закрепване ... 20

7.6.2. Материали ... 20

7.6.3. Връзки и съоръжения ... 20

8. Съоръжения и уредби за техническа безопасност при експлоатация на колекторите ... 21

8.1. Вентилиране ... 21

8.2. Осветление и електрически инсталации ... 22

8.3. Отводняване на колекторите ... 23

8.4. Температурни изисквания в колекторите ... 24

8.5. Противопожарни мерки ... 25

8.6. Защита против корозия ... 25

9. Конструиране на колекторите и на съоръженията им ... 26

10. Други съоръжения ... 28

10.1. Носещи конструкции за тръбопроводи и кабели ... 28

10.2. Разположение на ревизионните и монтажни отвори ... 28

11. Заключителни разпоредби ... 30