10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 4.20 лв.

Административни сгради. Складове с общо предназначение. Норми за проектиране

СЪДЪРЖАНИЕ:

НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

1.0.0. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3

2.0.0. ТЕРЕНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ ... 4

3.0.0. ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ И КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ НА СГРАДИТЕ ... 4

4.0.0. ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ ... 22

4.1.0. ОТОПЛИТЕЛНИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ ... 22

4.2.0. ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ ... 24

4.3.0. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ ... 25

4.4.0. ОТСТРАНЯВАНЕ НА СМЕТТА И ПРАХООТДЕЛЯНЕ ... 26

5.0.0. НОРМИ ЗА ОБЗАВЕЖДЗАНЕ НА КАБИНЕТИ И ДРУГИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ ПРИ РАЗЛИЧНИ НИВА НА СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ... 26СКЛАДОВЕ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 31

Глава втора
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ... 32

Глава трета
ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ... 32

Раздел I
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 32

Раздел II
СКЛАДОВИ СГРАДИ И НАВЕСИ ... 35

Раздел III
СКЛАДОВИ ПЛОЩАДКИ ... 36

Глава четвърта
КОНСТРУКТИВНИ И ТЕХНИКО-ИНСТАЛАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ ... 36

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 37