10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 7.50 лв.

Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
КРАЙБРЕЖНА ПЛАЖНА ИВИЦА. ПОЛЗВАНЕ ... 3

Глава втора “а”
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИЯ ПЛАЖ ... 7

Глава трета
ЗОНИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНОУСТРОЙСТВЕНА ЗАЩИТА ... 15

Глава четвърта
УСТРОЙСТВО НА КРАЙБРЕЖИЕТО ... 23

Глава четвърта “а”
ФИНАНСИРАНЕ И КОНТРОЛ ... 27

Глава пета
Принудителни административни мерки и
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 30

Допълнителни разпоредби ... 32

Преходни и Заключителни разпоредби ... 33

ЗИД ЗУЧК — ДВ, бр. 27 от 2013 г.
Преходни и заключителни разпоредби ... 36

ЗИД ЗУЧК — ДВ, бр. 40 от 2014 г.
Преходни и заключителни разпоредби ... 42

ЗИД ЗУЧК — ДВ, бр. 20 от 2016 г.
Преходни и заключителни разпоредби ... 45

Приложение към чл. 7, ал. 9 ... 47