10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 3.00 лв.

Хигиенни изисквания към помещенията на:
· Медицинските, стоматологичните, медико-стоматологичните и диагостично-консултативните центрове, медико-диагностичните и медикотехническите лаборатории
· Амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ
· Лечебното заведение ХОСПИС
· кабинети за частна медицинска практика

СЪДЪРЖАНИЕ:

ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ,СТОМАТОЛОГИЧНИТЕ, МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧНИТЕ И ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ, МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИТЕ И МЕДИКОТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛАБОРАТОРИИ, КАКТО И ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН РЕЖИМ В ТЯХ

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 1

II. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ... 5


ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА НА АМБУЛАТОРИИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И КЪМ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН РЕЖИМ В ТЯХ

I. ОБЩИ ИЗСКВАНИЯ ... 9

II. АМБУЛАТОРИИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ... 13

III. АМБУЛАТОРИИ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ... 13


МЕТОДИЧНО УКАЗАНИЕ № 3 ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ХОСПИС

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 15

II. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ ... 15

III. УСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ ... 16

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ХОСПИСА ... 18

V. ФИНАНСИРАНЕ НА ХОСПИСА ... 19

Приложение 1: ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА НА МЕДИЦИНСКИЯ СЕКТОР И ЖИЛИЩНАТА ЧАСТ НА ХОСПИСА И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН РЕЖИМ В ТЯХ ... 19


ПИСМО № 32-00-23 от 11.02.2000 г. на МЗ ... 23


ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАЗКРИВАНЕ НА КАБИНЕТИ ЗА ЧАСТНА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ... 25