10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 4.50 лв.

Наредба № 2 за условията и реда за сертифициране на балнеолечебен (медикъл СПА) център, СПА център, уелнес център и таласотерапевтичен център - 2017

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел I
Общи положения ... 1

Раздел II
Ред за получаване на сертификат. Отказ ... 3

Раздел III
Вписване и промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър ... 8

Раздел IV
Подновяване. Заличаване и обезсилване на издадения сертификат ... 9

Раздел V
Съобщения ... 10

Преходни и заключителни разпоредби ... 10

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Минимални задължителни изисквания към балнеолечебен (медикъл СПА) център ... 11
2. Минимални задължителни изисквания към СПА център ... 15
3. Минимални задължителни изисквания към уелнес център ... 22
4. Минимални задължителни изисквания към таласотерапевтичен център ... 27
5. Видове помещения във високотемпературната секция (суха и влажна) и съоръжения за извършване на контрастни процедури. Характеристики ... 31
6. Заявление за сертифициране на център по чл. 3, ал. 2, т. 5 от закона за туризма ... 34
7. Справка за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица в ……… център ... 35