10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 2.50 лв.

Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел I
Общи положения ... 1

Раздел II
Най-малки светли разстояния и земни покрития на проводите ... 3

Раздел III
Инсталационни канали и колектори за технически проводи ... 3

Раздел IV
Местоположение на подземните технически проводи ... 4

Заключителни разпоредби ... 6

ПРИЛОЖЕНИЯ ... 7

ПРИМЕРНИ СХЕМИ за полагане на подземни и надземни
технически проводи и съоръжения в населени места ... 11