10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ АКТУАЛИЗИРАНИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО
(ОТПЕЧАТВАНИ В ОТДЕЛНИ КНИЖКИ) В ПЕТ РАЗДЕЛА

Поредицата съчетава най-добрите решения в нормативното обслужване. Съдържа действащите нормативни актове за всички видове обекти и специалности в строителството. Гарантира актуалност, достоверност и съгласуваност на дейността Ви с техническите изисквания и процедурите в българското законодателство.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ

(В раздел "Актуално" са отбелязани датите на последните промени на строителните нормативи)